Simple Text Query – narzędzie wspomagające proces uzupełniania bibliografii o numery DOI

18.12.2019

Zachęcamy Autorów i Redakcje do wdrażania dobrych praktyk i usprawnień w pracach redakcyjnych. Poniżej prezentujemy Państwu opcjonalne rozwiązanie, które wspomoże proces sporządzania bibliografii.

Simple Text Query: to narzędzie, które pozwala na automatyczne wyszukanie numerów DOI przypisanych w bazie Crossref do pozycji bibliograficznych.

 

Aby skorzystać z narzędzia należy:

 

1. Wejść na stronę https://apps.crossref.org/simpleTextQuery

2. Przygotować swój dokument z pozycjami bibliograficznymi, które chcemy uzupełnić o numery DOI.

Uwaga: W obrębie zapisu pojedynczej pozycji bibliograficznej nie powinno być żadnych znaków podziału wiersza. Poszczególne pozycje bibliograficzne należy oddzielić pustym wierszem. W przypadku przesyłania kilku pozycji bibliograficznych sugerujemy ich ponumerowanie lub przesłanie w kolejności alfabetycznej. Maksymalnie można wprowadzić 10,000 znaków.

Przykładowo:

1. Boucher RC (2004) New concepts of the pathogenesis of cystic fibrosis lung disease. Eur Resp J 23: 146–158.

2. Knowles MR, Boucher RC (2002) Mucus clearance as a primary innate defense mechanism for mammalian airways. J Clin Investig 109: 571–577.

3. Antunes MB, Cohen NA (2007) Mucociliary clearance - a critical upper airway host defense mechanism and methods of assessment. Curr Opin Allergy Clin Immunol 7: 5–10.

4. Riordan JR, Rommens JM, Kerem BS, Alon N, Rozmahel R, et al. (1989) Identification of the Cystic-Fibrosis Gene - Cloning and Characterization of Complementary-Dna. Science 245: 1066–1072.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Należy wkleić tekst pozycji bibliograficznych w okno dialogowe i kliknąć przycisk „Submit”.

4. Wyniki zaprezentowane są poniżej okna tekstowego.

Uwaga: Warto sprawdzić poprawność zwróconych przez narzędzie numerów DOI poprzez kliknięcie w hiperlink DOI.

 

Wyniki kwerendy z wykorzystaniem narzędzia Simple Text Query.

5. Wyniki można skopiować i wkleić w wybrany dokument tekstowy.
 

Narzędzie Simple Text Query rozpoznaje większość popularnych stylów bibliograficznych.

Opcjonalnie można włączyć opcję „ Include PubMed IDs in results.” . Dzięki temu pozycje bibliograficzne będą wyszukiwane również w bazie PubMed IDs.

Zachęcamy Autorów i Redakcje do wypróbowania narzędzia .