Dobre praktyki w czasopismach naukowych

19.03.2020

W Portalu Czasopism Naukowych www.ejournals.eu szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość prezentowanych treści naukowych spełniających  wysokie standardy międzynarodowe.

Poniżej prezentujemy rozwiązania, które, obok wartościowych treści naukowych, zwiększają innowacyjność i prestiż czasopisma. Wdrażanie międzynarodowych standardów i podążanie za nowymi trendami na rynku czasopism naukowych może wpływać na ilość cytowań, sprawniejszą migrację danych w bazach naukowych oraz lepszą widoczność w sieci. Zachęcamy gorąco do ich wdrażania.

Przedstawione poniżej rozwiązania mają charakter opcjonalny.

 

A. Numery ORCID

ORCID Identifier (Open Researcher and Contributor ID) (https://orcid.org) jest popularnym narzędziem w komunikacji naukowej służącym jednoznacznej identyfikacji autora oraz jego publikacji. Identyfikatory ORCID są stosowane w wielu bazach naukowych.  Założenie numeru ORCID pozwala na jednoznaczną identyfikacją autorów i współautorów. Zachęcamy Redakcje i Autorów do zamieszczania numerów ORCID w ramach danych o autorze artykułu.

Przykłady: https://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3584  |  https://www.doi.org/10.1080/20008198.2019.1701226  | https://orcid.org/0000-0002-9079-593X

Więcej:

[1] Haak, L. L., Fenner, M., Paglione, L., Pentz, E., & Ratner, H. (2012). ORCID: a system to uniquely identify researchers. Learned Publishing25(4), 259-264. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20120404(dostęp: 30.04.2020).

[2] Meadows, A. (2016). Everything you ever wanted know about ORCID:... but were afraid to ask. College & Research Libraries News77(1), 23-30. http://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/9428/10644(dostęp: 30.04.2020)

 

B. System Antyplagiatowy

Proponujemy Redakcjom wdrożenie procedur antyplagiatowych zapewniających oryginalność artykułów. Za dodatkową opłatą możliwe jest skorzystanie z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check z wykorzystaniem oprogramowania iThenticate (http://www.ithenticate.com). Wdrożenie zaawansowanych procedur antyplagiatowych zwiększa prestiż i uznanie czasopisma wśród autorów.

Więcej na ten temat: http://www.ejournals.eu/aktualnosci/52/Program-antyplagiatowy/

 

C. Transliteracja znaków niełacińskich na łacińskie

Wdrożenie transliteracji (w szczególności w bibliografii) pozwoli na dostosowanie się do powszechnie stosowanych już standardów zapisu metadanych. Proces ten wspiera poprawną migrację metadanych między innymi w międzynarodowych naukowych bazach danych (w  szczególności wymagane przez bazy Scopus i Web of Science). Tablice transliteracyjne zostały opracowane m.in. przez Bibliotekę Kongresu (Library of Congress; LC) i Stowarzyszenie Bibliotek Amerykańskich (American Library Association; ALA). Dostępne są pod adresem: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.

Więcej: http://www.ejournals.eu/aktualnosci/49/Transliteracja-znakow-nielacinskich-na-lacinskie/

 

D. Dodatkowe elementy w strukturze artykułu

Wszelkie dodatkowe elementy w strukturze artykułu są opcjonalną formą uzupełnienia metadanych. Świadczą o wysokiej jakości prac redakcyjnych i dbałości o odpowiedni poziom rozwoju czasopisma. Najczęściej stosowane dodatkowe dane/metadane uzupełniające:

 

1. Data otrzymania tekstu i/lub data otrzymania tekstu poprawionego i/lub data akceptacji tekstu

np. Received on 00-00-0000; revised on 00-00-0000; accepted on 00-00-0000

Pozwala na wiarygodne potwierdzenie czasu od złożenia publikacji do jej wydania oraz wyliczenie średniego czasu redakcji artykułu. Informacje te są niezbędne podczas aplikowania do największych międzynarodowych baz danych.

 

Przykłady:

[1] Sobas, M. (2019). Zasada równego traktowania w odniesieniu do dostępu do edukacji. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_3584/c/Sobas_Magdalena.pdf(dostęp: 30.04.2020).

[2] Magu, S. (2015). Reconceptualizing cultural globalization: Connecting the “cultural global” and the “cultural local”. Social Sciences4(3), 630-645.https://www.doi.org/10.3390/socsci4030630(dostęp: 30.04.2020).

 

2. Wskazanie nazwy działu, w którym zamieszczono artykuł lub typu publikacji

np. Artykuły, Recenzje, Oryginalny artykuł naukowy, Artykuł przeglądowy, Kronika

Przykłady:

[1] Kokowski, M. (2019). The divergent histories of Bose-Einstein statistics and the forgotten achievements of Władysław Natanson (1864–1937). Studia Historiae Scientiarum18. http://dx.doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.012.11018 (dostęp: 30.04.2020).

[2] Ginsberg, R. (2020, April). Getting to Where We Meant to Be: Working Toward the Educational World We Imagined: by Patricia H. Hinchey and Pamela J. Konkol, Myers Education Press, 2017, 220 pp., $42.95 (paperback), ISBN-13: 978-1975500016. In The Educational Forum (Vol. 84, No. 2, pp. 194-196). Routledge. https://doi.org/10.1080/00131725.2020.1704564(dostęp: 30.04.2020).

 

3. Informacje o finansowaniu / Funding acknowledgements

Przykłady:

[1] Bessière, V., Stéphany, E., & Wirtz, P. (2019). Crowdfunding, business angels, and venture capital: an exploratory study of the concept of the funding trajectory. Venture Capital, 1-26. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691066.2019.1599188(dostęp: 30.04.2020).

[2] Schmidmeier, J., Takahashi, A. R. W., & Bueno, J. M. (2020). Group Intercultural Competence: Adjusting and Validating Its Concept and Development Process. Revista de Administração Contemporânea24(2), 151-166. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190021(dostęp: 30.04.2020).

 

4. Wkład poszczególnych Autorów / Authors’ contributions

Przykłady:

[1] Sobas, M. (2019). Zasada równego traktowania w odniesieniu do dostępu do edukacji. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.polindex-article-doi-10_5604_01_3001_0013_3584/c/Sobas_Magdalena.pdf (dostęp: 30.04.2020).

[2] Friedman, W. R., Halpern, B. S., McLeod, E., Beck, M. W., Duarte, C. M., Kappel, C. V., ... & Sterling, E. J. (2020). Research priorities for achieving healthy marine ecosystems and human communities in a changing climate. Frontiers in Marine Science7, 5. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00005/full#h5(dostęp: 30.04.2020).

 

5. Informacje o konflikcie interesów / Conflict of interest

Przykłady:

[1] Friedman, W. R., Halpern, B. S., McLeod, E., Beck, M. W., Duarte, C. M., Kappel, C. V., ... & Sterling, E. J. (2020). Research priorities for achieving healthy marine ecosystems and human communities in a changing climate. Frontiers in Marine Science7, 5. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00005/full#conf1(dostęp: 30.04.2020)

[2] Schmidmeier, J., Takahashi, A. R. W., & Bueno, J. M. (2020). Group Intercultural Competence: Adjusting and Validating Its Concept and Development Process. Revista de Administração Contemporânea24(2), 151-166. https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2020190021(dostęp: 30.04.2020).

 

6. Sugerowane cytowanie artykułu/ Citation

Przykłady:

[1] Magu, S. (2015). Reconceptualizing cultural globalization: Connecting the “cultural global” and the “cultural local”. Social Sciences4(3), 630-645.https://www.doi.org/10.3390/socsci4030630 (dostęp: 30.04.2020).

[2] Jayasinghe, M., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. (2020). Are effects of violence on life satisfaction gendered? A case study of indigenous Australians. Journal of happiness studies, 1-24. https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-020-00219-7#aboutcontent(dostęp: 30.04.2020).

 

7. Informacje o prawach do udostępniania i prawach autorskich

Przykłady:

[1] Siegmund-Schultze, R. (2019). Some remarks and documents concerning the emigration of Polish mathematicians during the 1930s and early 1940s. Studia Historiae Scientiarum18. http://www.ejournals.eu/pliki/art/15147/pl(dostęp: 30.04.2020).

 

8.  Polityka Open Access / Open Acess Statement

Przykłady:

[1] Zeszyty Naukowe KUL (2020). O czasopiśmie. Polityka open access. https://ojs.academicon.pl/znkul/about  (dostęp: 29.09.2020).

 

9.  Informacje o pobieraniu opłat  (np. APC-article processing charges, ASC-article submission charges policy)  / Charges to Authors

Przykłady:

[1]  The Journal of Nutrition (2020). Instructions to Authors. Charges to Authors. https://academic.oup.com/jn/pages/General_Instructions#Charges%20to%20Authors (dostęp: 29.09.2020).
[2] Studia Historiae Scientiarum (2020). Studia Historiae Scientiarum » Brak opłat za publikowanie. https://www.ejournals.eu/Studia-Historiae-Scientiarum/menu/653/s (dostęp: 29.09.2020).

 

10. Kody klasyfikacji dziedzinowych

Więcej: http://www.ejournals.eu/aktualnosci/48/Klasyfikacje-w-publikacjach-naukowych/

Przykłady:

[1] Nikou, K. D. (2019). A Cross-national Survey on Norm and Nature of Idea Generation in New-Product Development. International Business and Global Economy, (38), 56-77. http://www.ejournals.eu/IBage/2019/Tom-38/art/15933/(dostęp: 30.04.2020).

[2] Jayasinghe, M., Selvanathan, E. A., & Selvanathan, S. (2020). Are effects of violence on life satisfaction gendered? A case study of indigenous Australians. Journal of happiness studies, 1-24. https://link.springer.com/article/10.1007/s10902-020-00219-7#aboutcontent(dostęp: 30.04.2020).

 

Zachęcamy do stałego wdrażania innowacji i usprawnień w pracach redakcyjnych.

 

Z poważaniem,
Administracja portalu www.ejournals.eu