Przedłużenie terminu realizacji projektu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

4.12.2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu wczorajszym weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Tekst dokumentu znajdą Państwo pod linkiem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002146/O/D20202146.pdf

Przedłużenia realizacji projektu można dokonać składając aneks do zawartej w ramach programu umowy wraz z umotywowanym wnioskiem. Termin na złożenie wniosku dla projektów, które zgodnie z umową mają zakończyć się z dniem 31.12.2020 r. mija 10.12.2020 r.

Wnioski o zmianę warunków umowy złożone przed dniem 03.12.2020 zostają uznane za złożone w terminie. Przypominamy również, że okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.