Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

11.02.2021

Pragniemy poinformować, że na stronie internwtowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych.

Zachęcamy Redakcje do zapoznania się z nowym wykazem.

Zródło: Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikaty i pełne wykazy dostępne są pod adresami:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych [plik PDF]

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [plik PDF]

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych [plik xlsx]