Artykuły

Sortuj według

Inna Kamieńska. Od Białego rękopisu do wiersza ostatniego

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 211-227
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.019.0874

Rozprawy i szkice

Kmotr Pietr. Tożsamość diabłów w III części Dziadów Adama Mickiewicza

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31), s. 87–102
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.004.7114