Artykuły

Sortuj według

Variability of precipitation and runoff in the entire high Tatra Mountains in the period 1961–2010

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 151, s. 53 – 74
Data publikacji online: 8 lutego 2018
DOI 10.4467/20833113PG.17.022.8034

The role of the climate in complex treatment of respiratory disease

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 9–12
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.002.0889