Celina Timoszyk-Tomczak

Artykuły

Sortuj według

Sprawozdanie z XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Szczecin,  1–3 czerwca 2017 roku

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 3, s. 107-110
Data publikacji online: 13 lutego 2018

Artykuły empiryczne

„Co wyraża twarz?” – rozpoznawanie ekspresji emocjonalnej twarzy przez osoby głuche i słyszące

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 4, s. 101–110
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.030.13438