Artykuły

Sortuj według

Prawo i geneza porządku politycznego w teologii politycznej Richarda Hookera

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 521–541
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844131KS.17.022.8076

Richard Baxter i projekt Republica Christiana

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 1, s. 1-22
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.001.10599

The Law and the Origins of Political Order in Richard Hooker’s Political Theology

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna 2018, s. 111–129
Data publikacji online: 5 grudnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.034.9122