Artykuły

Sortuj według

Problem zachodniej granicy Polski oraz zjednoczenia Niemiec w polityce zagranicznej rządu Tadeusza Mazowieckiego (1989–1990)

Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (1), s. 135-156
Data publikacji online: 16 lutego 2018
DOI 10.4467/20844069PH.18.008.7570