Artykuły

Sortuj według

Spór o nowe widzenie – kilka uwag o obecności Juliusza Słowackiegow twórczości Juliana Przybosia

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 51-64
Data publikacji online: kwiecień 2012

Porządkowanie awangardy

Wielogłos, 2012, Numer 2 (12) 2012, s. 105-125
Data publikacji online: 19 października 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.006.0611

Rozprawy i szkice

Zapiski Aleksandra Wata z Kaiser Hospital – fragmenty autobiografii heterotopicznej

Wielogłos, 2017, Numer 1 (31) 2017: Ta kartka...Materialność tekstu, s. 67–86
Data publikacji online: 11 września 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.003.7113

Recenzje i omówienia