Recenzje

Sortuj według

Piotr Musiewicz, Ruch oksfordzki (1833-1945). Myśl polityczna ruchu oksfordzkiego, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 291 s.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 549–552
Data publikacji online: 16 lutego 2018

Włodzimierz Ważniewski, Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Kościoła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945–1970, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 260

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 1, s. 173–176
Data publikacji online: 29 czerwca 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.009.8580