Artykuły

Sortuj według

Udział organizacji społecznej w procedurze cofnięcia pozwolenia na czasowy wywóz zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 167-186
Data publikacji online: 1 września 2016
DOI 10.4467/2450050XSR.16.011.5245

Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „Zarządzanie dziedzictwem. Teoria a praktyka” Kraków, 15-17 października 2015 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2016, 1/2016 (2), s. 259-262
Data publikacji online: 1 września 2016

Ochrona dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych  i etnicznych w Konstytucji RP z 1997 roku

Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17, Numer 3, s. 231-242
Data publikacji online: 11 lipca 2016
DOI 10.4467/20843976ZK.16.015.5069

Debiuty

Zjawisko szarej strefy ochrony danych osobowych w muzeach na przykładzie ewidencjonowania i kontroli przetwarzania danych osobowych

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 239-248
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.015.7387

Artykuły

Sposoby prawne zakończenia działalności muzeum

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 97-116
Data publikacji online: czerwiec 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.19.005.10806

WYDARZENIA

Międzynarodowa konferencja ekspercka „Zrabowane odzyskane dobra kultury – przypadek Polski”, Kraków, 12-14 listopada 2014 r., Żaneta Gwardzińska

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 278-280
Data publikacji online: 30 czerwca 2015

VII Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego w Lubostroniu, 17-19 września 2020 roku

Santander Art and Culture Law Review, 1/2021 (7), s. 233-235
Data publikacji online: grudzień 2021

V Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego Lubostroń, 17-19 września 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 237-239
Data publikacji online: 31 października 2018

Jubileusz muzeów w Klukach i Swołowie oraz Seminarium Naukowe „Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce. Stan obecny – propozycje zmian 5-7 czerwca 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 247-250
Data publikacji online: 20 grudnia 2018

VII Symposium Opoliense „Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie”  Uniwersytet Opolski, 10-11 maja 2018 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 251-252
Data publikacji online: 31 października 2018

Warsztat badawczy organizowany przez Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury UNESCO

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 253-254
Data publikacji online: 31 października 2018

Publikacje

Informacja o książce pt. Restytucja i ochrona dóbr kultury. Zagadnienia prawne 

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 1/2018 (4), s. 260-262
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.015.9792

General Articles

Cultural Heritage Objectives of the Eastern Partnership of the European Union

Santander Art and Culture Law Review, 2018, 2/2018 (4), s. 71-88
Data publikacji online: 26 czerwca 2019
DOI 10.4467/2450050XSNR.18.019.10373

Events and Conferences

Two International Conferences on Private Rights and Cultural Property Gdańsk, 6-7 June 2019

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 2/2019 (5), s. 267-270
Data publikacji online: 30 grudnia 2019

Wydarzenia

Publikacje

Informacja o książce Eweliny Kowalskiej Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Santander Art and Culture Law Review, 2019, 1/2019 (5), s. 180-181
Data publikacji online: czerwiec 2019