Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Sprawozdanie z IV Sympozjum Historyków Państwa i Prawa Polskiego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 3, s. 557–558
Data publikacji online: 16 lutego 2018