Artykuły

Sortuj według

Percepcja postaw rodzicielskich i nadzieja na sukces – porównanie młodzieży aktywnej i nieaktywnej sportowo

Psychologia Rozwojowa, 2017, Tom 22, Numer 4, s. 41-54
Data publikacji online: 13 lutego 2018
DOI 10.4467/20843879PR.17.021.8067