Joanna Michalak-Dawidziuk

Sprawozdania

Sortuj według

Ogólnopolskie Seminaria Badawcze 1–3 lutego 2016 r., Ustroń; 23–27 sierpnia 2016 r., Zuberec

Labor et Educatio, 5 (2017), s. 265-268
Data publikacji online: 26 lutego 2018