Z problemów aktualnych

Sortuj według

Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna?

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 468–493
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.029.7326

Czy paywall to być albo nie być wydawców prasy codziennej?

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 11-30
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.042.11046