Z historii mediów

Sortuj według

Treści oraz cele wychowawcze magazynów szkolnych dwudziestolecia międzywojennego na podstawie pism szkół żeńskich Dziś i Jutro oraz Młodzieńczy Lot

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 107-121
Data publikacji online: 21 października 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.033.12699

Materiały

Cele edukacyjne i wychowawcze czasopisma dla dziewcząt (na przykładzie magazynu Filipinka)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 633–648
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.038.7335