Omówienia, recenzje, rozbiory

Sortuj według

Dynamika życia i statyka urządzeń społecznych (Leny Magnone „Konopnicka. Lustra i symptomy”)

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 139-145
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.025.0547