Artykuły

Sortuj według

Badanie ram multimodalnych – rekonesans

Media Biznes Kultura, 2021, Numer 1 (10) 2021, s. 9-19
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/25442554.MBK.21.001.13967

Artykuły i rozprawy

Metonimia jako narzędzie perswazji (na przykładzie tekstów prasowych)

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 3 (243), s. 33-46
Data publikacji online: 6 sierpnia 2020
DOI 10.4467/22996362PZ.20.020.12091

ETYKA I KOMUNIKACJA

Więcej niż tysiąc słów. Perswazyjne działanie zdjęć prasowych

Media Biznes Kultura, 2018, Numer 1 (4) 2018, s. 25-34
Data publikacji online: 29 sierpnia 2018
DOI 10.4467/25442554.MBK.18.002.9281

WYDARZENIA, RECENZJE, KOMUNIKATY

Walery Pisarek (1931–2017)

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 2 (3) 2017, s. 171
Data publikacji online: 2017

Walery Pisarek (1931–2017)

, s. 171
Data publikacji online: 8 marca 2018