Artykuły

Sortuj według

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 1–18
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.001.8273

Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 2, s. 147-158
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.014.11952