Artykuły

Sortuj według

Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Zeszyt 1, s. 1–18
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.001.8273

Odpowiedzialność solidarna w łańcuchu podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia na rzecz pracownika delegowanego

Zeszyt 1, s. 63-75
Data publikacji online: 7 kwietnia 2023
DOI 10.4467/25444654SPP.23.005.17607

Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Zeszyt 2, s. 147-158
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.014.11952