Janusz Żołyński

Artykuły

Sortuj według

Odpowiedzialność ex contractu organizatorów nielegalnego strajku

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 43–58
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.004.8276

O pojęciu wspólnoty załogi w prawie pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 229–238
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.018.7405

Prawo pracy – prawo prywatne czy prawo publiczne. Rozważania na tle charakteru umowy o pracę

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Vol. 23, s. 399-415
Data publikacji online: 29 czerwca 2016

RODO jako ustawowe źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 4, s. 231-249
Data publikacji online: 28 września 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.022.12609

Klauzula społeczeństwa demokratycznego (obywatelskiego) w zbiorowym prawie pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 1, s. 13–28
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.002.10145