Artykuły

Sortuj według

Women Protagonists in the Hebrew Morality Composition zemach Tzadiq by Leon Modena 

Volume 15, s. 47-61
Data publikacji online: 15 marca 2018
DOI 10.4467/20843925SJ.17.003.8172

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Ethno-Symbolism in Aron Lyuboshitsky’s Hebrew Literary Works for Jewish Youth

Nr 1 (49), s. 85-106
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.003.16297