Artykuły

Sortuj według

Ekonomia współpracy – definicje, klasyfikacje i dobre praktyki

Numer 4 (40), s. 443–461
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.17.034.8018

Społeczna odpowiedzialność uczelni. Perspektywa strategiczna

Numer 4 (48), s. 285-297
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/20843968ZP.19.020.11940