Artykuły

Sortuj według

Współczesna krytyka feministyczna: inny stan skupienia

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 51-59
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.019.0541

Rozprawy i szkice

Wspólnoty kobiet w pisarstwie i życiu Anny Kowalskiej

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 117-130
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.014.12405

Lektury

Братья Карамазовы we władzy polskich (re)translacji

Przekładaniec, 41 - Wschód – Zachód. Translacje, s. 257–268
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/16891864PC.21.013.13595