Artykuły

Sortuj według

Lęk przed wariatką na strychu (z wprowadzeniem Agnieszki Gajewskiej)

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 228-246
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.014.0213

Komentarz: Postscriptum

Wielogłos, 2011, Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 37-39
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.016.0538

Recenzje i omówienia

Mizoandria. Wokół eseju Pauline Harmange Moi les hommes, je les déteste

Wielogłos, 2021, Numer 3 (49) 2021, s. 107-126
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.024.15039