Artykuły

Sortuj według

Greedy State? The Effect of the Government Shareholder on the Dividend Payout Ratio and Smoothing Levels

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(4), s. 119–143
Data publikacji online: 26 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.041.8264

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO HANDLU I FINANSÓW

Struktura akcjonariatu a polityka wypłacania dywidend spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce

International Business and Global Economy, 2018, Tom 37, s. 286–298
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/23539496IB.18.020.9393