Artykuły

Sortuj według

Henryk Markiewicz o teoriach powieści

Wielogłos, 2014, Numer 1 (19) , s. 11–21
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.002.2226

Rozmowa „Wielogłosu” Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 7-35
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0537

Długie trwanie powieści

Powieść wiecznie żywa

Konteksty Kultury, 2018, Tom 15 zeszyt 4, s. 468–479
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/23531991KK.18.043.10585

Rozprawy i szkice

Co nowego w „teatrze mowy”?

Wielogłos, 2017, Numer 4 (34), s. 109-122
Data publikacji online: 29 marca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.17.030.8537