Artykuły

Sortuj według

John Locke and his Educational Thought – Between Tradition and Modernity of Enlightenment

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 1 (2018), s. 65-81
Data publikacji online: 27 marca 2018
DOI 10.4467/25450948FPE.18.006.8586

Erazm z Rotterdamu jako nauczyciel humanizmu chrześcijańskiego

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 3 (2020), s. 39-60
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/25450948FPE.20.003.12941

Education and Freedom. An Essay on Józef Tischner’s Pedagogical Thought

Filozoficzne Problemy Edukacji, Volume 2 (2019), s. 49–65
Data publikacji online: 20 czerwca 2019
DOI 10.4467/25450948FPE.19.004.10958