Artykuły

Sortuj według

Historyk w krytyku, krytyk w historyku

Numer 4 (22) 2014: Czytanie Błońskiego, s. 15–22
Data publikacji online: 22 maja 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.042.3451

ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 7-35
Data publikacji online: 2009

Rozmowa „Wielogłosu” Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy

Numer 2 (10) 2011: Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy, s. 7-35
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.015.0537

Listy, rozmowy, spotkania

Mała elegia na zamieranie listu (odpowiedź na ankietę)

Tom 18 zeszyt 2, s. 190–196
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.040.14497