Artykuły

Sortuj według

Między kreacją a świadectwem. Kilka uwag lekturowych na przykładzie poezji lagrowej Grażyny Chrostowskiej i Zofii Romanowiczowej

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 4, s. 408-420
Data publikacji online: 19 marca 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.028.8352