Artykuły

Sortuj według

Dyskretny urok władzy – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 2, s. 179-182
Data publikacji online: 2022

Eksplorowanie ruchomych piasków. Krytyka przekładu i krytyka literacka wobec petryfikacji współczesnej literatury światowej

Przekładaniec, 2021, 42 – Krytyka przekładu i okolice, s. 40-63
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/16891864PC.21.017.14328

Martwa ręka Wielkiego Kryzysu. O maratonach tanecznych oraz spektaklach śmierci i przetrwania 

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 2, s. 222–243
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.018.16252

Inne

Chybiona rewolucja (O Zwrocie politycznym Igora Stofiszewskiego)

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, s. 165-175
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0323