Artykuły

Sortuj według

Śmiech i granice języka. Humorystyczne wiersze Stanisława Barańczaka i Wisławy Szymborskiej

Konteksty Kultury, 2011, Tom 7, s. 68-80
Data publikacji online: 2011

Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją

Edukacja polonistyczna. Zderzenie z cywilizacją – uwagi wstępne

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 4, s. 449-451
Data publikacji online: marzec 2020
DOI 10.4467/23531991KK.19.041.11960

Omówienia, recenzje, rozbiory