Artykuły

Sortuj według

Postscriptum. Komentarze do rozmowy

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 37-70
Data publikacji online: 2009

Polemika jako praktyka  instytucjonalna.  O „Moich zdziwieniach” Henryka Markiewicza

Wielogłos, 2014, Numer 1 (19) 2014: Henryk Markiewicz - człowiek i uczony, s. 47–55
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.006.2230

Świadomośc krytyki - ankieta „Wielogłosu”

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, s. 6-37
Data publikacji online: 31 marca 2011

Rozprawy i szkice

Niewspółczesność. O możliwej historii literatury polskiej po 1989 roku

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 23-36
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.003.12151

Sumienne oglądanie. Śmieszność i problem uznania w twórczości Tadeusza Różewicza

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 39-50
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.003.15876

Recenzje i omówienia

Obmapywanie krytyki literackiej

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1) 2007, s. 175-182
Data publikacji online: 2007

Inne

Krytyka powodowana gniewem (O Antologii dwudziestowiecznego pamfletu polskiego w opracowaniu Doroty Kozickiej)

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, s. 149-154
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0321