Artykuły

Sortuj według

Przedmiot-relikwia a postać Jana Pawła II w krakowskim kontekście muzealnym

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 3, s. 351–367
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.17.017.8361