Artykuły

Sortuj według

Dialektyka polityki i kultury – na przykładzie Zygmunta Baumana

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 145-160
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.008.8443

Kobiety a neoliberalna biopolityka. Przypadek polskich reality shows

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 127–145
DOI 10.4467/25440845TP.21.009.13789

Artykuły i rozprawy

Groźne i stronnicze: Środki masowego przekazu w myśli Bronisława Łagowskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 760–778
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.044.8186