Artykuły

Sortuj według

Granice języka polskiego. Postawy wykładowców akademickich wobec kompetencji językowych studentów ukraińskich w kontekście migracji edukacyjnych do Polski

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 1 (183), s. 157-180
Data publikacji online: 28 kwietnia 2022
DOI 10.4467/25444972SMPP.22.002.15236

Materiały

Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 4 (232), s. 964–984
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.054.8196