Rozprawy i szkice

Sortuj według

„Re-kreacje” prozy Tadeusza Konwickiego w twórczości Jurija Andruchowycza. Mała apokalipsa a Moscoviada

Numer 3 (33) 2017: Slawistyczne Varia, s. 21-46
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.017.7775