Artykuły

Sortuj według

Jan Błoński i krytyka tematyczna

Wielogłos, 2014, Numer 4 (22) 2014: Czytanie Błońskiego, s. 53–62
Data publikacji online: 22 maja 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.14.046.3455

Próby nowej krytyki

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, s. 85-95
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0317

Rozprawy i szkice

Poeci-tłumacze jako „awangarda” lat 90.

Wielogłos, 2020, Numer 1 (43) 2020: Trzydziestoletnia 1989-2019, s. 57-73
Data publikacji online: kwiecień 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.005.12153

Nieobecność Miłobędzkiej

Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, s. 51–68
Data publikacji online: 19 września 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.019.9964

Recenzje i omówienia

Czego doświadcza teoria? (O książce Ryszarda Nycza Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura)  

Wielogłos, 2014, Numer 1 (19) 2014: Henryk Markiewicz - człowiek i uczony, s. 101–109
Data publikacji online: 17 września 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.14.015.2239