Justyna Nowotniak

Artykuły

Sortuj według

Droga od konkluzywnych ewaluacji w sektorze publicznym do dialogicznych ewaluacji w polskich instytucjach oświatowych

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 39–57
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.004.8233