Artykuły

Sortuj według

Zarządzanie w oświacie a kompetencje psychologiczne dyrektorów

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 91–104
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.007.8236