Artykuły

Sortuj według

Rola OECD jako aktora publicznej polityki edukacyjnej

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 3 (43), s. 303–312
Data publikacji online: 21 września 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.027.8813

Specyfika przywództwa edukacyjnego – kierowanie gronem pedagogicznym

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 105–115
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.008.8237