Artykuły

Sortuj według

Jak mobilni nauczyciele zmieniają edukację? Obraz polskiej szkoły w kontekście wyników badania wpływu zagranicznych szkoleń kadry na polskie placówki edukacyjne

Zarządzanie Publiczne, 2018, Numer 1 (41), s. 117–131
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20843968ZP.18.009.8238