Informacje o autorze:

Arleta Galant - dr hab., pracuje w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu zczecińskiego, autorka książek Prywatne, publiczne, autobiograficzne (Warszawa 2010), Prowincje literatury. olska proza kobiet po 1945 roku (Szczecin 2013, 2014), Zwroty krytyczne. Studia i szkice nie tylko o literaturze (Kraków 2018).

Artykuły

Sortuj według

There are no/mad women in the attic. O książce Moniki Świerkosz „W przestrzeniach tradycji. Proza Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm”.

Wielogłos, 2015, Numer 1 (23) 2015, s. 99–106
Data publikacji online: 5 listopada 2015
DOI 10.4467/2084395XWI.15.007.4112

Literatura, feminizm, krytyka – inne konstelacje?

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, s. 59-72
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0315

Recenzje i omówienia

Gombrowicz paranoiczny albo prymus i homofobia. O książce Błażeja Warkockiego Pamiętnik afektów z okresu dojrzewania. Gombrowicz – queer – Sedgwick

Wielogłos, 2018, Numer 4 (38) 2018: Studia nad męskościami – (re)interpretacje, s. 107–115
Data publikacji online: 13 grudnia 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.037.10201