Artykuły

Sortuj według

Świadomośc krytyki - ankieta „Wielogłosu”

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9) 2011: Świadomość krytyki, s. 6-37
Data publikacji online: 31 marca 2011

Mapowanie prozy kobiet, czyli o spotkaniach ponad podziałami i o (nie)rozmijaniu się dróg. Kilka refleksji otwórczości polskich i czeskich autorek

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 4, s. 476-487
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.037.17504