Artykuły

Sortuj według

Krytyczna teoria polityki – portret zwielokrotniony

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 31-52
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.002.8437

Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji

Teoria Polityki, Nr 4/2020, s. 139-166
Data publikacji online: 11 maja 2020
DOI 10.4467/25440845TP.19.021.11787

RECENZJE

Tadeusz Buksiński, Moderność

Principia, 2004, Tom 37-38, s. 354-365

W kręgu idei

Design, czyli o deformującym formowaniu i innych paradoksach projektowania

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 1 (43), s. 1-26
Data publikacji online: 31 marca 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.001.11929