Artykuły

Sortuj według

Neoliberalny panoptykon biopolityki – pomiędzy ekspansją i społeczną terapią

Teoria Polityki, Nr 5/2021, s. 103–126
DOI 10.4467/25440845TP.21.008.13788

Kryzys narracji w nowoczesnej polityce Zachodu

Teoria Polityki, Nr 2/2018, s. 161-180
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/25440845TP.18.009.8444