Artykuły

Sortuj według

Działania edukacyjne i wsparcie wolontariuszy w ruchu samopomocowym osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Przykład Grupy Wsparcia Trop

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2018, Tom 23, numer 1, s. 45-55
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.18.004.8638