Artykuły

Sortuj według

Ekspansja przepisów ochronnych na niepracownicze stosunki zatrudnienia – rozważania de lege lata i de lege ferenda na przykładzie umów zlecenia – zagadnienia wybrane

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Zeszyt 1, s. 19–29
Data publikacji online: 7 marca 2018
DOI 10.4467/25444654SPP.18.002.8274

Zakres podmiotowy obowiązków z zakresu BHP w świetle przepisów prawnopracowniczych i karnoprawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 409-416
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.026.10916

A declaration of permanent incapacity to serve as a condition for compulsory dismissal of a police officer from service

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 3, s. 233–242
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.020.13966