Artykuły

Sortuj według

Fake News: Possibility of Identification in Post-Truth Media Ecology System

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3, s. 133-142
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.009.11120

Nadmiar wolności źródłem opresji – przyczyny fiaska serwisu społecznościowego Google+

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 1, s. 57–66
Data publikacji online: 7 maja 2018
DOI 10.4467/20843976ZK.18.005.8497

Sprawozdania